Strategische teksten

Subsidie Olieverwijdering op t Wad gegund!

Goed nieuws voor de flora en fauna in het unieke Waddengebied! Het Waddenfonds gaat het project "Olieverwijdering op t Wad" financieel ondersteunen. De geldelijke bijdrage van t Waddenfonds komt ten goede aan de bouw van 2 innovatieve prototypes van een olieverwijderingssysteem. Deze worden ingezet op de zachte slibplaten die zo kenmerkend zijn voor de Waddenzee. Ik ben er trots op om aan de aanvraag voor deze subsidie te hebben meegewerkt, en nog trotser op het resultaat: de gunning. Hiermee is het behoud van de leefomgeving voor met name de vogels die hun voedsel zoeken op de slibplaten, een belangrijke stap dichterbij gekomen. Mijn taak was om het projectplan, dat al eerder was ingediend, te herschrijven om grotere kans te maken op gunning. Dit in opdracht van TCNN. Deze organisatie zal de coordinator worden voor het project.

Hoe verkoop je..jezelf?
Ohja, ik geloof dat ik alles KAN verkopen, al schrijvende. Al het mooie, verleidelijke, overtuigende, sterke weet ik wel te ontdekken in een product of project. En al die geheime krachtige ingredienten geef ik langzaam, één voor één prijs aan de lezer. Totally hooked, dat is het effect dat ik wil bereiken. Dat doe ik niet voor ieder project. Als ik niet achter de doelstellingen sta of als ik zelf niet overtuigd ben van de resultaten of effect... Lees meer »»