Strategische teksten

Olieverwijdering op t Wad

Olieverwijdering op t WadOlie op slikplaten in de Waddenzee kan maar moeizaam verwijderd worden, terwijl deze substantie een directe bedreiging vormt voor flora en fauna. Het lage water en het slik bemoeilijken de taak. Het NHL en een aantal MKB-ers in het Noorden van het land willen hiervoor een amfibievoertuig inzetten. Voor het Waddenfonds moest een overtuigend en stevig projectplan worden geschreven om financiering los te krijgen voor de ontwikkeling. Het Waddenfonds heeft op basis van dit plan middelen beschikbaar gesteld.

Meer informatie op: www.tcnn.nl


Hoe verkoop je..jezelf?
Ohja, ik geloof dat ik alles KAN verkopen, al schrijvende. Al het mooie, verleidelijke, overtuigende, sterke weet ik wel te ontdekken in een product of project. En al die geheime krachtige ingredienten geef ik langzaam, één voor één prijs aan de lezer. Totally hooked, dat is het effect dat ik wil bereiken. Dat doe ik niet voor ieder project. Als ik niet achter de doelstellingen sta of als ik zelf niet overtuigd ben van de resultaten of effect... Lees meer »»